(ภาษาไทย) ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (คุ้มเจ้าทองย่น)

Description

Sorry, this entry is only available in Thai.