น่าน

ภาพเขียนจิตรกรรมบนกระดาษสา (พระบฏ) วัดป่าหัด