บ้านเชียงม่วน – หลวงพระบาง

            ภาพถ่ายชุดนี้ได้จากบ้านเชียงม่วน ตั้งอยู่ทางตอนกลางของเมืองหลวงพระบาง จากคุณแก้วมนตรี ดวงบุปผา เป็นผู้สะสมภาพถ่ายโบราณชุดนี้ ซึ่งหลงเหลือจากการถูกทำลายในช่วงของพรรคคอมมิวนิสต์ที่เข้ามาครองประเทศในสมัยนั้น นับเป็นภาพถ่ายที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ของเมืองหลวงพระบาง โดยเฉพาะภาพถ่ายของเชื้อพระวงศ์ของหลวงพระบางได้เป็นอย่างดี ผู้ที่ให้ข้อมูลของภาพถ่ายคือ คุณมนตรี แก้วบุปผา และคุณสิทธิพร พรมมา เป็นผู้ช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติม