คุ้มวัดธาตุน้อย – หลวงพระบาง

                ชุดภาพถ่ายภาพนี้ได้จากคุ้มวัดธาตุน้อย ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดธาตุน้อย กลางเมืองหลวงพระบาง ภาพถ่ายชุดนี้เป็นภาพถ่ายที่ตกทอดจากบรรพบุรุษ ซึ่งหลงเหลือจากการถูกทำลายในช่วงของพรรคคอมมิวนิสต์ที่เข้ามาครองประเทศในสมัยนั้น เป็นภาพถ่ายอีกชุดที่นับว่ามีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของเมืองหลวงพระบาง ผู้ให้ข้อมูลในภาพถ่ายชุดนี้คือ คุณจันดารา อำไพพอน ผู้เป็นทั้งทายาทและเจ้าของคุ้มวัดธาตุน้อย โดยมีคุณสิทธิพร พรมมา เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม