วัดพุ่มมาลา

วัดพุ่มมาลา เดิมชื่อวัดบ้านคัวะ ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เดิมอยู่ริมแม่น้ำน่าน แต่ต้องย้ายมาในที่ปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ.2513 เนื่องจากตลิ่งริมน้ำน่านพังลงเกรงว่าวัดจะได้รับอันตราย