วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

วัดช้างค้ำวรวิหาร สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.1949 เดิมชื่อวัดหลวงกลางเวียง สร้างโดยพญาภูเข่ง ตั้งอยู่กลางเมืองน่านตรงข้ามหอคำหลวงหรือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ นับเป็นวัดใหญ่และมีความสำคัญมากวัดหนึ่งของเมืองน่าน