บ้านธวัช พรหมยา

บ้านคุณธวัช พรหมยา ประมาณปี พ.ศ.2490-2500 ตั้งอยู่ที่บ้านท่าลี่ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน