คุ้มเจ้าทองย่น

            คุ้มเจ้าทองย่น ตั้งอยู่บนถนนสุริยพงศ์ตรงข้ามวัดศรีพันต้น อายุประมาณปี พ.ศ.2440-2450  เดิมเป็นคุ้มของเจ้าทองย่น วิสิทฐศรี ธิดาของเจ้าบุญยืนและเจ้าอินต๊ะนาง วิสิทฐศรี ปัจจุบันตกทอดแก่นางอดิศรัย วิเศษวัตร