มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน่าน

มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน่าน เดิมคือโรงเรียนเกษตรกรรมน่าน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2481