คุ้มเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย)

             คุ้มเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย) อายุของบ้านหลังนี้ประมาณปี พ.ศ.2456 ตั้งอยู่บริเวณชุมชนพระเนตรทางตอนเหนือของอำเภอเมืองน่าน เรือนหลังนี้เดิมเป็นของเจ้าอุตรการโกศล(มหาไชย) ต้นตระกูล "มหายศนันท์” เจ้าอุตรการโกศลสืบเชื้อสายมาจากเจ้ามหายศ ซึ่งเป็นโอรสในเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ (เจ้าผู้ครองนครน่านช่วงปี พ.ศ.2329 ถึง พ.ศ. 2359) เจ้าอุตรการโกศล มหายศนันท์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาในช่วงสมัยพระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดชฯครองเมืองน่าน