ร้านจางตระกูล

ร้านจางตระกูล อายุของบ้านหลังนี้ประมาณปี พ.ศ.2460-2470 ตั้งอยู่บนถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง เป็นร้านค้าขายผ้าทอพื้นเมืองเดิมเป็นร้านค้าไม้เพียงสองคูหา ต่อมากิจการค้าขายเจริญรุ่งเรืองจึงได้ขยายใหญ่ดังที่เห็นในปัจจุบัน