บ้านจ๊างน่าน

บ้านจ๊างน่าน อายุของบ้านหลังนี้ประมาณปี พ.ศ.2490-2500 ตั้งอยู่กลางอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เดิมบ้านนี้มีกิจการเดินรถโดยสารระหว่างเมืองแพร่และเวียงสา