บ้านหนองบัว

บ้านหนองบัว ตั้งอยู่ตำบลหนองบัว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีประชากรตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยมาไม่น้อยกว่า 100 ปีมาแล้ว ผู้คนที่อาศัยมีชาวไทลื้อเป็นส่วนใหญ่