บ้านดอนมูล

บ้านดอนมูล ตั้งอยู่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ที่เป็นชุมชนไทลื้อเก่าแก่ ที่อพยพมาจากเมืองล้า แขวงสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน มีประชากรตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยมาไม่น้อยกว่า 100 ปีมาแล้ว