พิธีรดน้ำดำหัว 2567

นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ได้เข้ารดน้ำดำหัวขอพร อาจารย์ วิถี พานิชพันธ์ และศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ไทย

วันที่ 30 เมษายน 2567

เวลา 11.30 น.

Loading