อบรมเชิงปฏิบัติการ มนต์ขลังผ้ายันต์สิหิงค์หลวง

วิทยากร : คุณพุทธิคุณ ก่อกอง

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง

วันเสาร์ ที่ 22กรกฎาคม 2566

9.00น ร่วมเสวนาเเลกเปลี่ยนทัศนะคติมนขลังผ้ายันต์สิหิงค์หลวง ฉบับ วัดทาขุมเงิน อำเภอเเม่ทา จังหวัดลำพูน

11.00น ชมนิทรรศการผ้ายันต์ที่ศิลปินจำลองขึ้นใหม่

13.00น ร่วมปฏิบัติการการเขียนสีบนผืนผ้าร่วมกับวิทยากร