สำนักพิมพ์ ริเวอร์บุ๊คส์ ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดตัวหนังสือ “Unseen Burma”

หนังสือเล่มนี้จะนําคอลเล็กชั่นภาพถ่ายส่วนตัวของนักวิชาการไทย คุณเอก-ทวีป ฤทธินภากร ในสมัยอาณานิคมและหลังสมัยอาณานิคมของพม่า (เมียนมาร์) ที่น่าสนใจและไม่ค่อยมีใครเห็น ด้วยภาพถ่ายกว่า 350 ภาพพร้อมคําบรรยายที่ให้ข้อมูลอย่างครอบคลุม หนังสือเล่มนี้ได้เปิดเผยชีวิตและภูมิทัศน์ของยุคอดีตในประเทศพม่าที่ครั้งหนึ่งเคยรู้จักกันในชื่อ “ดินแดนแห่งทองคํา”
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น.
ณ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Loading