มรดกความทรงจำของโลก (Memory of the world) (UNESCO)

หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ ได้ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการโปรเเกรม “มรดกความทรงจำของโลก” (Memory of the world) (UNESCO) ทีมคณะทำงานจากสำนักหอจดหมายเหตุเเห่งชาติ, สำนักหอสมุดเเห่งชาติ กรมศิลปากร เเละคณะผู้เข้าร่วมการสัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายเอกสารมรดกความทรงจำ ประจำปี 2565 ในการศึกษาดูงานเเละเยี่ยมชมหอภาพถ่ายล้านนา เเละพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ หอภาพถ่ายล้านนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเป็นเเรงบันดาลใจในด้านการอนุรักษ์ ศึกษา เเละเผยเเพร่ ต่อไปอย่างไม่รู้จบ