นิทรรศการภาพถ่ายโบราณคดี “ปราสาทเขมร”

นิทรรศการภาพถ่ายโบราณคดี “ปราสาทเขมร” DES HOMMES ET DES TEMPLES เป็นนิทรรศการภาพถ่าย ในช่วงเวลาที่สำคัญของการบูรณะซ่อมแซมมรดกทางวัฒนธรรมเขมรในประเทศไทยและกัมพูชาในยุคแรก เช่น พระนคร (อังกอร์) พิมาย พนมรุ้ง และพนมวัน รวมทั้งภาพถ่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานอนุรักษ์ปราสาทนครวัดที่ประเทศกัมพูชา ถือเป็นมรดกอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่หาดูได้ยากยิ่ง

ภาพถ่ายชุดนี้ได้รับความอนุเคราะห์ จากสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพทิศ เชียงใหม่ (Ecole française d’Extrême-Orient (EFEO)) ให้นำมาจัดแสดงสำหรับผู้สนใจในด้านประวัติศาสตร์ของงานศิลปกรรมเขมรในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา