Photo Art Workshop 2019

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Photo Art Workshop 2019

วันที่จัดกิจกรรม

29 มิถุนายน และ 6-7 กรกฏาคม 2562

เวลาจัดแสดง

8.30 – 18.00 น.

สถานที่
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200