กิจกรรมเสวนา เรื่อง “ภาพถ่ายคนและเหตุการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่และลำพูนในอดีต”

กิจกรรมเสวนา เรื่อง “ภาพถ่ายคนและเหตุการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่และลำพูนในอดีต” โดย คุณนเรนทร์ ปัญญาภู นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน ร่วมด้วยรองศาสตราจารย์กันต์ ประธานกรรมบริหารหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรตินำเสวนา บรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องเล่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ในอดีตแก่ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา

วันที่จัดแสดง
6 เมษายน 2562

เวลาจัดแสดง

13.00 – 16.00 น.

สถานที่
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Loading