โครงการ “การจัดการองค์ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกเเก่เยาวชนในการรักษา เเละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง”

กิจกรรมอบรมโครงการ  “การจัดการองค์ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกเเก่เยาวชน ในการรักษาเเละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง โดยมีน้องๆนักเรียนระดับมัธยมต้น” จากโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย และโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรม และกิจกรรมการถ่ายภาพอาหารพื้นถิ่นล้านนา สนุกไปกับเลือกมุมมองทางการถ่ายภาพในย่านเมืองเก่า และเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพในสตูดิโอ การถ่ายภาพในแสงธรรมชาติ

วันที่จัดแสดง
16-17 มีนาคม 2562

เวลาจัดแสดง

 08.30  – 16.30 น.

สถานที่
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Loading