เมืองเชียงใหม่

ภาพถ่ายฟิล์มกระจก โดย หลวงอนุสารสุนทร (สุ่นฮี้ ชุติมา 2410-2477)

หลวงอนุสารสุนทร (สุ่นฮี้ ชุติมา) เป็นพ่อค้าชาวจีน เป็นบุตรของนายต้อย นางแว่น แซ่ฉั่ว ต้นตระกูลคือ นายซ้อและนางหงส์ แซ่แต้ เป็นคนจีนอพยพขึ้นเหนือไปอยู่นครสวรรค์เป็นแห่งแรก ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 และต่อมาค่อย ๆ ย้ายไปอยู่ลำปาง ลำพูน ในที่สุดตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เชียงใหม่เป็นการถาวรจนบัดนี้  หลวง อนุสารฯ อุตสาหะทำการค้าขายโดยนำสินค้าบรรทุกเรือค้ำถ่อหางแมงป่องจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังเปิดห้างซัวย่งเส็ง ขายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่หมอสอนศาสนา ชาวต่างชาติ เจ้านายฝ่ายเหนือและราชนิกูลจากสยาม รวมถึงการเปิดสตูดิโอ “ซัวย่งเส็ง” รับถ่ายภาพแห่งแรก ๆ ของเชียงใหม่

หลวงอนุสารฯ สนใจการถ่ายภาพได้เรียนทักษะการถ่ายภาพจาก พระยาเจริญราชไมตรี (จำนง อมาตยกุล) อดีตข้างหลวงอธิบดีผู้พิพากษาและข้าหลวงพิเศษจัดการศาลมณฑลพายัพในสมัยนั้น

ภาพถ่ายผลงานหลวงอนุสารฯ บันทึกเรื่องราวในช่วงรัชกาลที่ 5 ถึงต้นรัชกาลที่ 8 (ประมาณปี พ.ศ.2440 – 2470) ผลงานภาพถ่ายโดยหลวงอนุสารฯ ไม่เคยตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อน บันทึกเรื่องราวการค้าขายทางเรือ ตลาด เจ้านายฝ่ายเหนือและข้าราชการจากสยาม วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและภาพถ่ายบุคคล ภาพถ่ายบันทึกเหตุการณ์สำคัญในสมัยล้านนาผนึกเข้ากับสยาม  ได้แก่ ภาพถ่ายจอมพลสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เสด็จประพาสเชียงใหม่ พ.ศ.2455 ภาพถ่ายขบวนช้างสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จเชียงใหม่ พ.ศ.2468 ภาพถ่ายการล่องเรือแม่ปะหรือเรือหางแมงป่องเดินทางไปค้าขายยังคลองบางกอกน้อย ธนบุรี ภาพถ่ายข้าราชการศาลจากสยาม ภาพถ่ายขบวนแห่พระศพเจ้าอินทวิชยานนท์ รวมถึงภาพถ่ายการแห่ครัวทาน ภาพถ่ายการค้าขายที่ตลาดในเมืองเชียงใหม่ซึ่งแสดงวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในสมัยนั้น

ห้องที่ 1 – ประวัติหลวงอนุสาร

ห้องที่ 2 – ชัว ย่ง เส็ง

ห้องที่ 3 – เมืองเชียงใหม่

ห้องที่ 4 – การเดินทาง+สยาม