รอยแห่งวัฒนธรรม

ภาพบรรยากาศ วันเปิดนิทรรศการ “รอยแห่งวัฒนธรรม”

วันที่จัดกิจกรรม

26 กรกฏาคม – 29 กันยายน 2562

เวลาจัดแสดง

8.30 – 16.30 น.

สถานที่
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Loading