ภาพถ่ายฟิล์มกระจกเชียงใหม่ในอดีต

กิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “ภาพถ่ายฟิล์มกระจกเชียงใหม่ในอดีต”

โดยคุณเอนก นาวิกมูล และ คุณธงชัย ลิขิตพรสรรค์

วันเสาร์ที่ 9 นี้ เวลา 13.00น – 16.00น ที่ หอภาพถ่ายล้านนา

Loading