นิทรรศการ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ำปิงตอนบน

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเสวนาและพิธีเปิดนิทรรศการ “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ำปิงตอนบน”

วันที่จัดกิจกรรมและเปิดนิทรรศการ

4 ตุลาคม 2562

เวลาเปิดนิทรรศการ

18.00 น.

สถานที่
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เครดิตภาพ :Tabtim Manmak

Loading