นิทรรศการภาพถ่าย “ช่างภาพและภาพถ่ายเชียงใหม่ในอดีต” ครั้งที่ 1

นิทรรศการหมุนเวียน “ช่างภาพและภาพถ่ายเชียงใหม่ในอดีต” ครั้งที่ 1  โดยนำเสนอภาพถ่ายโบราณอันเป็นสมบัติอันทรงคุณค่าของหอภาพถ่ายล้านนา รวมถึงจากบุคคลภายนอก, หอจดหมายเหตุและร้านรับถ่ายภาพ   ในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยภาพถ่ายต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ในอดีต เช่น ภาพถ่ายบุคคล, ภาพถ่ายสถาปัตยกรรม, ภาพถ่ายทิวทัศน์ ฯลฯ อันเป็นผลงานการถ่ายภาพของหลวงอนุสารสุนทร, เอ็ม ทานากะ, บุญเสริม ศาสตราภัย เป็นต้น

วันที่จัดแสดง
8 กุมภาพันธ์ – 10 พฤษภาคม 2562 (หยุดทำการวันจันทร์)

เวลาจัดแสดง

 08.30  – 16.30 น.

สถานที่
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200