กิจกรรมเสวนา เรื่อง “พระมหาอุปคุต – พุทธศิลป์ และความเชื่อ” 

งานเสวนา “พระมหาอุปคุต – พุทธศิลป์ และความเชื่อ”

วิทยากรโดย
• อาจารย์ภูเดช แสนสา
• คุณไพโรจน์ โพธิพงศ์สกุล (เป่าอี้ ดีที่สุด)
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรม
– ร่วมพิธีถวายน้ำวิสุทธิสิริสวัสดิ์ แด่สุวรรณมหาอุปคุตเจ้า ปกป้องผองภัย อยู่เย็นเป็นสุข ร่ำรวยทรัพย์สิน
– ขบวนอัญเชิญพระมหาอุปคุตเจ้าในจองพาราวายุ จตุรัตนะชายหาญ ฟ้อนทิพมาลา นางฟ้ารามัญกับนางสวรรค์ไทใหญ่ แต่งองค์ทรงภูษิตาภรณ์พิลาส อย่างโบราณ พัสตราภรณ์ โดยคุณอัญชลี ศรีป่าซาง
– Curator Talk บรรยายประกอบนิทรรศการ “พระมหาอุปคุต” โดยผศ.วิลักษณ์ศรีป่าซาง

• ร่วมแต่งกายอย่างพม่ารามัญ ประชันกับไทใหญ่อย่างเริด ขอเมตตาประดับถนิมพิมพาภรณ์ เพื่อน้อมถวายบูชา สุวรรณมหาอุปคุตเจ้า

วันที่จัดแสดง
วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

เวลาจัดแสดง

๑๔.๐๐ น.

สถานที่
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Loading