การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่

 

Place:
หอภาพถ่ายล้านนา
Event Date:

Saturday, June 25, 2016 –

09:00 to 16:00

การบรรยายโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่” โดยทีมวิจัยจาก วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น.http://cmhistoricaltourism.com

 

Loading