ชนชาติไทลื้อ


 

Place:
หอภาพถ่ายล้านนา
Event Date:
Saturday, February 27, 2016 –

14:00 to 17:00

กิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “ชนชาติไทลื้อ” วิทยากรโดย อ.วิถี พานิชพันธ์ จากคณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอภาพถ่ายล้านนา ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา