ชนชาติไทลื้อ ครั้งที่ 2

Place:
หอภาพถ่ายล้านนา
Event Date:

Saturday, May 14, 2016 –

14:30 to 17:30

การบรรยายในหัวข้อ “ชนชาติไทลื้อ” ครั้งที่ 2 วิทยากรโดย อาจารย์วิถี พานิชพันธ์ อาจารย์จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.30 น. ณ หอภาพถ่ายล้านนา

Loading