งานแถลงข่าวนิทรรศการภาพถ่ายโบราณ “สยาม ผ่านมุมกล้องจอห์น ทอมสัน ๒๔๐๘-๙”


 

Place:
หอศิลปวัฒนธรรม เมืองเชียงใหม่
Event Date:
Wednesday, December 2, 2015 –

16:00 to 18:00

งานแถลงข่าวนิทรรศการภาพถ่ายโบราณ “สยาม ผ่านมุมกล้องจอห์น ทอมสัน ๒๔๐๘-๙” รวมทั้งนครวัดและเมืองชายฝั่งประเทศจีน วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่