เครื่องรางล้านนา ศรัทธาและสุนทรียศิลป์

Place:
หอภาพถ่ายล้านนา
Event Date:

Saturday, March 19, 2016 –

14:00 to 17:00
การบรรยายในหัวข้อ “เครื่องรางล้านนา ศรัทธาและสุนทรียศิลป์” วิทยากรโดย ผศ.วิลักษณ์ ศรีป่าซาง / อาจารย์วรเชนท์ คำภีระ ในวันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 – 17.00 น.