วิธีการหาแรงบันดาลใจในการสร้างงาน

Event Date:
Saturday, February 6, 2016 – 09:00 to Sunday, February 7, 2016 – 15:00

หัวข้อ วิธีการหาแรงบันดาลใจในการสร้างงาน
โดย อาจารย์สุรชัย แสงสุวรรณ
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00-15.00 น.

 

 

Loading