พิธีเปิดนิทรรศการ “สยาม ผ่านมุมกล้อง จอห์น ทอมสัน ๒๔๐๘ – ๙ “


 

Place:
หอศิลปวัฒนธรรม เมืองเชียงใหม่
Event Date:
Friday, December 18, 2015 –

17:30 to 19:30

พิธีเปิดนิทรรศการ “สยาม ผ่านมุมกล้อง จอห์น ทอมสัน ๒๔๐๘ – ๙ ” นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “สยาม ผ่านมุมกล้อง จอห์น ทอมสัน ๒๔๐๘ – ๙ “ รวมทั้งนครวัดและเมืองชายฝั่งประเทศจีน ในวันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 17.30 น.