พิธีเปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย“720 ปี กว่าจะมาเป็นเมืองเชียงใหม่”

 

Place:
ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 2
Event Date:

Friday, April 1, 2016 –

17:00 to 18:00

พิธีเปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย “720 ปี กว่าจะมาเป็นเมืองเชียงใหม่” ในวันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 17.00 น. งานจัดระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 1 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 2 หอภาพถ่ายล้านนา (ฝั่งตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) — โดยในนิทรรศการภาพถ่ายดังกล่าวได้รวบรวมผลงานศิลปินช่างภาพ ได้แก่ คุณลุงบุญเสริม สาตราภัย, ช่างภาพชาวอเมริกา Nicholas DeWolf และช่างภาพอิสระที่มีชื่อเสียงต่างๆ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประมวลภาพทาง fanpage

 

Loading