พิธีเปิด หอภาพถ่ายล้านนา (ศูนย์นิทรรศการและวิจัยภาพถ่าย)


 

Event Date:

Monday, February 23, 2015 –

16:00 to 18:30

พิธีเปิด หอภาพถ่ายล้านนา (ศูนย์นิทรรศการและวิจัยภาพถ่าย) และ
นิทรรศการภาพถ่าย เจ้ากอแก้ว ประกายกาวิล ณ เชียงใหม่
ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

 

Loading