พิธีเปิดนิทรรศการ “ไทลื้อ” และ “มงคล ข่าม คง”


 

Place:
พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
Event Date:
Friday, February 19, 2016 –

17:00 to 19:00

พิธีเปิดนิทรรศการ “ไทลื้อ” และ “มงคล ข่าม คง” ในวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา จัดโดย เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่
ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง