องค์+ประกอบ+ภาพ

Place:
Chiang Mai House of Photography
Event Date:

Sunday, February 28, 2016 –

13:00 to 16:30
ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ ร่วมฟังบรรยาย
” องค์+ประกอบ+ภาพ ” 
โดย คุณสมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์
เจ้าของผลงาน “รากไทย” และ “เมืองกรุง เมืองเทพ”

ประมวลภาพทาง fanpage