CHIANGMAI CITY LIFE WITH PANASONIC

Place : หอภาพถ่ายล้านนา

Event Date : Saturday, January 27, 2018 – 09:00 to Sunday, January 28, 2018 – 16:30

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายภาพด้วยกล้อง Mirrorless และเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพในแบบต่างๆ รวมถึงการใช้ฟังก์ชั่นพิเศษ ให้เหมาะสมกับการสร้างสรรค์ภาพถ่ายในรูปแบบต่างๆ

Loading