นิทรรศการผลงานภาพถ่ายกลุ่มชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Longstay Life Club (CLLクラブ))

Date
Friday 28th DEC 2018 – 31th JAN 2019
Time
08.30 am. – 04.30 pm.
Opening Reception
Friday, 28th DEC 2018 Time : 03.00 pm
Location
Chiang Mai House of Photography / Phrapokklao Road, T. Siphum A. Mueang, Chiang Mai 50200 THAILAND
RSVP
https://www.facebook.com/events