นิทรรศการภาพถ่าย “จากจิตรกรรมสู่ปัจจุบัน”

    หอภาพถ่ายล้านนา ร่วมกับ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอนิทรรศการภาพถ่าย “จากจิตรกรรมสู่ปัจจุบัน” (Fashion from Paing)

    ผลงานภาพถ่ายของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำขึ้นเพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานภาพถ่ายแฟชั่น ภายใต้การเรียนรู้รายวิชา การถ่ายภาพแฟชั่นพื้นฐาน (Basic Fashion) โดยนำความรู้ความเข้าใจ และเทคนิคการถ่ายภาพแฟชั่นที่นักศึกษาได้รับภายใต้การเรียนรู้รายวิชา มาสร้างสรรค์ผลงาน โดยฝึกฝนให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายโดยใช้ข้อมูลทางศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาในการอ้างอิงให้เกิดประโยชน์ โดยนำเสนอผ่านรูปแบบนิทรรศการภาพถ่ายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดต่างๆในเขตภาคเหนือ นำข้อมูลต่างๆที่ศึกษาค้นคว้ามานั้นมาประยุกต์ และสังเคราะห์ เพื่อในการอ้างอิงการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่ที่มีความหลากหลาย เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

 

    ห้องที่ 1 หัวข้อ: หญิงงาม

ภาพชุดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดเวียงต้า  โดยเลือกภาพของนางสีเวย ซึ่งมีลักษณะที่โดดเด่นในเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาประยุกต์ให้เป็นผลงานภาพถ่าย โดยต้องการนำเสนอให้เห็นถึงความงดงามของเครื่องแต่งกายแบบล้านนาดั้งเดิม รวมถึงทั้งการแต่งกาย การแต่งหน้าที่มีความแตกต่างจากปัจจุบัน

    Photographers Kamonpan Tivawong, Kornkanok Laochai, Wanida Phanpan, Wanchanok Thamjinda

 

    ห้องที่ 2.1  หัวข้อ: ปู่ม่านย่าม่าน

ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง กระซิบรักบันลือโลก ของวัดภูมินทร์นักศึกษาต้องการสร้างสรรค์ผล งานแฟชั่นโดยที่ใช้เสื้อผ้าที่อ้างอิงจากชุดของชาวพม่าและมีความเป็นล้านนาผสมนั้นมามิ้กแอนแมทกับเสื้อผ้าใน ยุคปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของเสื้อผ้าสมัยก่อนและความงามของเสื้อผ้าสมัยใหม่นั้น มารวมกันได้อย่างลงตัว

    Photographers TiThinan Chaita, Metha Jullapugdee, Sirawich Doungkhae, Siriwuntinee Weerapong

 

    ห้อง 2 .2  หัวข้อ: Chinese Lanna fashion

จากส่วนหนึ่งของภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของคนจีนและชาวล้านนาซึ่งอยู่ร่วมกัน ซึ่งสมัยก่อนมีชาวจีนจำนวนมากอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย จึงได้นำภาพมาสร้างสรรค์เป็นผลงานภาพถ่ายแฟชั่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวจีนและชาวล้านนาตั้งแต่สมัยก่อน โดยนำความเป็นจีนมาแสดงผ่านชุดกี่เผ้าของผู้หญิงโดยใช้สถานที่เป็นวัดล้านนา

    Photographers Pimthada  Pathomphokinsathian, Partrarat  Thongaram, Apanuch  Yoodee

 

    ห้องที่ 3  หัวข้อ: นางสีเวย

ผลงานภาพถ่ายเซตนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดเวียงต้า ซึ่งหยิบยกภาพของนางสีเวยซึ่งสวมใส่เครื่องประดับล้านนาโบราณที่มีเอกลักษณ์ที่งดงามโดดเด่น มาประกอบกับเสื้อผ้าที่มีการออกแบบตัดเย็บแบบสมัยใหม่ เพื่อให้ผลงานมีความทันสมัยมากขึ้น

    Photographers Napat Chimprasert, Nampetch samart, Nunnapas Prueang-opas, Warissara Laopitakyotin

 

    ห้องที่ 4  หัวข้อ: BOND

ผลงานชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตมนุษย์ที่มีความผูกพันธ์กับสัตว์ ที่อยู่ในผลงานจิตรกรรมล้านนาของวัดเวียงต้า มาสร้างสรรค์ผลงานใหม่ในรูปแบบของภาพถ่ายพิศเจริญ ผ่านความสัมพันธ์ใน 3 รูปแบบและ 3 ช่วงอายุคน

    Photographer Kamolwan Rerkngam, Jidapa Langka, Beesan Tan

 

    ห้องที่ 5  หัวข้อ: ENIGMA

ภาพถ่ายชุดนี้ต้องการจะสร้างมุมมองที่ร่วมสมัยที่มีต่อภาพจิตรกรรฝาผนัง คนทั่วไปมักจะเชื่อว่ามันคือความล้าสมัยและไม่สามารถนำมาทำอะไรได้ นอกจากอยู่ในพิพิธภัณฑ์หรือในวัด จากแนวคิดนี้จึงเลือกภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดกลองแขก เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการฟ้อนรำของนางฟ้ามาเป็นแรงบัลดาลใจในการสร้างสรรค์งานชิ้นนี้ออกมาในรูปแบบภาพถ่ายแฟชั่น

    Photographer Karin  Triyakul, Pathon Thesvanich, Wanut Sriwichai, Sutphuphai Wangpooklang, Saensin Saksoong

 

    ห้องที่ 6.1 หัวข้อ : Foreigner    

ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เลือกมาเป็นแรงบัลดาลใจคือ ภาพจิตรกรรมของวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นภาพของอาคันตุกะชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองล้านนาสมัยอดีต ภาพนั้นทำให้ผู้สร้างสรรค์เห็นถึงวัฒนธรรมการแต่งกายที่แตกต่างกันระหว่างชาวล้านนาและชาวต่างชาติในอดีต ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์สนใจ จึงนำเสนอภาพถ่ายที่ผสมผสานวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวล้านนาและอาคันตุกะชาวต่างชาติ ออกมาในรูปแบบภาพถ่ายแฟชั่น

    Photographer Kittithat Khunchote, Pornpimol Rojsirianan, Petcharada Nanthapromma, Wisarut Tuankam

 

    ห้องที่ 6.2 หัวข้อ : Cowboy

ผลงานภาพถ่ายชุดนี้ได้รับเเรงบันดาลใจมาจาก ภาพจิตรกรรมของวัดเวียงต้า จังหวัดเเพร่ โดยเลือกภาพจิตรกรรมที่มีเรื่องราวการใช้อาวุธต่างๆของพระเจ้าเเสงเมืองและทหาร  ผู้สร้างสรรค์จึงนำเสนอออกมาในภาพถ่ายแฟชั่นในรูปแบบใหม่

    Photographer Pongpak Titpadub, Nonthawat Niyomyart, Jutawat Rattikanok, Ekkasit Anakkanon

 

โดยนิทรรศการจะจัดแสดงให้ชมระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 1 เมษายน 2560
————————————————————————-
หอภาพถ่ายล้านนา โทร. 052 – 000393
เปิดให้เข้าชม อังคาร – อาทิตย์
เวลา 08.30 – 16.30 น. (ปิดวันจันทร์)
https://www.facebook.com/cmhopth

LA BELLA RAGAZZA : หญิงงาม

 

PUMAN-YAMAN : ปู่ม่านย่าม่าน

 

Chinese Lanna fashion

 

Mrs.Siwoei : นางสีเวย

 

BOND

 

ENIGMA

 

Gallery Name 7:  Foreigner

 

Cowboy

Loading