กิจกรรม “ดูดาวฟรี ทำดีเพื่อพ่อ”

Place:
หอภาพถ่ายล้านนา
Event Date:
Saturday, January 21, 2017 –

08:30 to 16:30

กิจกรรม “ดูดาวฟรี ทำดีเพื่อพ่อ” จัดขึ้นโดยโรงเรียนเอกปัญญาและชมรมคนรักในดวงดาว ในการสนับสนุนของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับหอภาพถ่ายล้านนา ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. กิจกรรมนี้เป็นการจัดอบรมและฝึกปฎิบัติการถ่ายภาพดาราศาสตร์และบรรยายความรู้ดาราศาสตร์ทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมบรรยายความรู้-ฝึกปฎิบัติการณ์ดาราศาสตร์ การถ่ายภาพและเทคนิคการโพรเซสภาพดาราศาสตร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ https://www.facebook.com/starrynightloverclub/

 

Loading